Zonterapi

Zonterapi

Vad är zonterapi /reflexologi?

Zonterapi är en behandlingsform som är flera tusen år gammal och har använts i många länder där man genom tryck på olika ställen (zoner) under fötterna hjälper till att kroppen till att läka sig själv. Dessa zoner finns även i ansiktet och på händerna.

I början på 1970-talet kom zonterapin till Sverige.

Numera är det en känd behandlingsmetod i hela världen.

Zonterapi – Reflexologi är exempelvis lämplig vid:

* Allergiska besvär och eksem

* Barnlöshet

* Cirkulationsproblem

* Förhöjt blodtryck

* Huvudvärk och migrän

* Klimaterie – och övergångsbesvär

* Luftvägsbesvär

* Matsmältnings- och gallbesvär

* Muskel- och skelettsmärtor

* Oregelbunden och smärtsam menstruation

* Oro och stress

* Ryggskott

* Sömnlöshet

* Urinvägsproblem

* Öron- och bihåleinflammation

Zonterapi får ej enligt nuvarande lag ges vid eller till* Barn under 8 år* Cancer* Diabetes* Veneriska sjukdomar