Klassisk massage

Massage

Vid massage påverkas många delar i kroppen samtidigt. Dels så påverkas blod och lymfcirkulationen som är bra för hjärtat och blodtrycket samtidigt som muskeln slappnar av och endorfiner frisläpps i kroppen som leder till minskad smärta.